VOX PRO STABILKY:

Vox je zařízení ,které sepne vysílání po promluvení.

Na vývod IN na obr.2 se připojí Elektret.mikrofon,vývod out se připojí na in na obr.1.Relé spíná PTT.Vhodné především ke stabilkám.

SEZNAM SOUČÁSTEK: PODROBNOSTI:
REZISTORY: 3K3Ω
  330KΩ
  10KΩ
  100Ω
  47KΩ
  4K7Ω
  330Ω
  220Ω
KONDENZÁTORY: 2µ2/15V-2x
  10µ/15V
POLOVODIČE: DIODA1N4148
  TRANZISTOR BC517
  TRANZISTOR BC557
  TRANZISTOR KC508
RELÉ: 12V/100mA